แยกขยะเพื่อโลกสวย มารู้จักถังขยะแต่ละสี มีไว้เพื่ออะไร

การแยกขยะ เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถนำขยะไปผ่านกระบวนการ recycle และนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ในบางประเทศการแยกขยะกลายเป็นวัฒนธรรม และ กฎระเบียบ ของสังคม ที่เคร่งครัดมากๆ อย่างเช่นในญี่ปุ่น ส่วนประเทศไทยของเรานั้นนำแนวคิดนี้มาปฏิบัติหากแต่ก็ยังมีผู้ละเลยเป็นจำนวนมาก อย่างที่เราจะเห็นกันว่าในสถานที่ต่างๆมีขยะหลากสี ก็เพื่อให้เราแยกขยะแต่ละประเภท บางคนพอรู้ บางคนไม่รู้ และบางคนก็ไม่สนใจ เราก็เลยเห็นภาพขยะเกลื่อนเมืองกันแบบนี้ คิดแล้วก็เพลียใจ

ประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยว มีสถานที่สวยงาม ผู้คนมีอัธยาศัยไมตรี แต่ถ้ามีขยะล้นเมืองแบบนี้ไม่ดีแน่ เราควรช่วยกันจัดการกับขยะและมีความรับผิดชอบต่อขยะในมือเรา และแนวทางง่ายๆที่จะเริ่มจากตัวเราก็คือทำความเข้าใจเกี่ยวกับขยะแต่ละประเภทและการทิ้งขยะลงถังขยะให้ถูกประเภท

ประเภทของขยะ ถังขยะ และ ถุงขยะ  แต่ละสีมีไว้เพื่อรองรับขยะต่างประเภทกัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ ดังนี้

  1. ขยะทั่วไป

มีลักษณะย่อยสลายยาก ไม่คุ้มค่าต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ซองขนม กล่องโฟม จำเป็นต้องหาวิธีกำจัดอย่างถูกวิธี    ต้องทิ้งใน  ถังขยะสีฟ้า  และ ถุงสีฟ้า ใช้รองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร

 

  1. ขยะย่อยสลายได้ หรือ เรียกว่า ขยะอินทรีย์

จำพวก ขยะเศษอาหาร เศษใบไม้ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สามารถผลิตปุ๋ยและนำไปผลิตเป็นพลังงานประเภทต่าง เช่น Biogas, Biomass   ต้องทิ้งใน ถังขยะและ ถุงสีเขียว  ที่ใช้รองรับขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้

 

  1. ขยะรีไซเคิล หรือ  ขยะแห้ง

เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อีกครั้ง  ควรทิ้งลง ถังขยะสีและ ถุงเหลือง

 

  1. ขยะอันตราย

จำพวกขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ วัตถุที่ทำให้เกิดโรคหรือเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุกัดกร่อน  อาทิ  หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ต้องนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีตาม เพื่อไม่ไห้รั่วซึมลงแหล่งน้ำ หรือชั้นผิวดิน  ต้องจัดการทิ้งลงใน ถังขยะสีแดง

เมื่อรู้ข้อมูลความหมายของ ถังขยะ และ “ถุงขยะ” แต่ละสีแล้วต่อไปเวลาทิ้งขยะคิดสักนิดแยกขยะให้ถูกประเภทจะช่วยให้การจัดการขยะในขั้นตอนต่อไปง่ายขึ้นมาก เพื่อ ประเทศไทยที่สวยงามมาร่วมมือกันเถอะ