ประวัติของบริษัท

บจก. คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย ) จำกัดเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2543 เริ่มต้นจากการผลิตน้ำยาทำความสะอาดในกลุ่มงานทำความสะอาดพื้นและสุขภัณฑ์ สำหรับห้องน้ำ พร้อมกับผลิตภัณฑ์เคมีซ่อมบำรุงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และเวลาต่อมาได้จัดหาสินค้าให้มีความหลากหลาย และครอบคลุมกลุ่มงานทำความสะอาดมากขึ้น โดยดำเนินการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องพลาสติก และเครื่องไฟฟ้าสำหรับงานทำความสะอาดจากประเทศจีน และสั่งผลิตสินค้ากลุ่มไม้ถูพื้น เครื่องมือ เครื่องใช้และเบ็ดเตล็ดภายในประเทศเข้ามารวมด้วย นอกจากนี้ในช่วงของการแข่งขันทางการตลาดของกลุ่มงานความสะอาดที่มีเพิ่มขึ้นทางด้านนวัตกรรม บจก. คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัดได้นำกลุ่มเครื่องมือไฟฟ้าทำความสะอาดจากประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นตัวแทนในการจำหน่ายสินค้ากลุ่มงานทำความสะอาดภายใต้ยี่ห้อชั้นนำต่างๆด้วย เช่น TENNANT ,NSS, ECOLAB, 3M  เพื่อบริการลูกค้าให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มการผลิตสินค้าในกลุ่มผ้าและไม้ไมโครไฟเบอร์ ที่มีคุณภาพ เพื่อลดการใช้พลังงาน และสารเคมี เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันอีกด้วย

featured_image

พ.ศ. 2543

บริษัท คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดย คุณพลรบ กุฎีศรี โดยใช้ชื่อเดิมคือ หจก.พลรบ ซัพพลายส์ ในเบื้องต้นทางบริษัทเปิดให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางด้านเคมีซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมและการแก้ไขหน้างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคมีทุกประเภท

featured_image

พ.ศ. 2545

ด้วยประสบการณ์ทางด้านงานเคมีก่อให้เกิดการจุดประกายที่จะสร้างโรงงานผลิตน้ำยาทำความสะอาดของคนไทยที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง ดังนั้นตั้งแต่ปี 2545 ทางห้างหุ้นส่วนได้ทำการวิจัยและค้นคว้าทางด้านสูตรน้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณภาพที่ดีภายใต้ราคาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ซื้อ

featured_image

พ.ศ. 2546

ดำเนินการนำเข้าอุปกรณ์และเครื่องมือทำความสะอาดเพื่อตอบสนองความต้องการ 0ne-point Service ของลูกค้าด้านงานทำความสะอาด

featured_image

พ.ศ. 2550

 • เป็นผู้นำเข้าเเละเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งในกลุ่มเครื่องมือไฟฟ้าทำความสะอาดจากประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ยี่ห้อ ” NSS ” www.nss.com. ในประเทศไทย
 • ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ยี่ห้อ “เอ็คโคแล็บ” ECOLAB www.ecolab.com ในส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑลทั้งหมด
featured_image

พ.ศ. 2555

 • บริษัท พลรบ ซัพพลายส์ จำกัด มีแผนการดำเนินงานเพื่อขยายศักยภาพการขาย และการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้นให้มีความชัดเจนในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการขายและให้บริการที่ดียิ่งขึ้น จึงได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและที่ตั้งบริษัทใหม่เป็น “บริษัท คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด”
 • บริษัท คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัดขยายการตลาดไปสู่ตลาดประเทศใกล้เคียงอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดย จัดแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศต่างๆได้แก่ ลาว ,พม่า, เขมร เป็นต้น
featured_image

พ.ศ. 2556

 • บริษัท คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เพิ่มเติมกลุ่มสินค้าใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้ามโครไฟเบอร์ โดยผลิตและนำเข้าวัตถุดิบสินค้ากลุ่มไมโครไฟเบอร์ที่มีคุณภาพ ภายใต้ยี่ห้อ CENTIPEDE ® “ เซนติพีด”
 • บริษัท คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัดมีก่อสร้างและขยายอาคารจัดเก็บและพัฒนาสินค้าเพิ่มเติมภายในพื้นที่โรงงาน ที่ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
featured_image

พ.ศ. 2557-2561

 • บริษัท คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท 3M (ประเทศไทย) จำกัด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (Building & Commercial service)
 • ด้านการบริการอื่นๆ บริษัท คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัดมีบริการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าถึงที่ มีบริการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในงานด้านความสะอาดและเครื่องมือทำความสะอาดโดยผู้ชำนาญการ ที่มีประสบการณ์
 • นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งในกลุ่มเครื่องมือไฟฟ้าทำความสะอาดที่เป็นผู้นำด้านนวตกรรมเทคโนโลยีระดับโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ยี่ห้อ “Tennant ” ในประเทศไทย
 • บริษัท คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับตราสัญลักษณ์ การรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภาพสำหรับอุตสาหกรรม เพื่อ “มุ่งสู่การเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • บริษัท คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย) เปิด Showroom แสดงสินค้าแห่งใหม่ ที่อาคาร CW TOWER – ถ.รัชดาภิเษก เพื่อเพิ่มความสะดวกและบริการให้แก่ลูกค้าในการเลือกชมสินค้า รวมทั้งรองรับจัดอบรมกลุ่มย่อยให้กับลูกค้าได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

ทำไมถึงเลือกพวกเรา

featured_icon

กลุ่มน้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อรองรับการนำไปใช้งานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้าอย่างเป็นระบบ ภายใต้ยี่ห้อ SEASONS , ECOLAB และ 3M

logo
featured_icon

กลุ่มอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อำนวยความสะดวกในการทำความสะอาด และการบริการที่มีคุณภาพมาตราฐานอย่างครบครันและหลากหลาย เช่น ถังบีบม็อบ, รถเข็นอุปกรณ์ทำความสะอาด, รถเข็นเสริฟ, รถเก็บภาชนะ ฯลฯ รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์มาตรฐานยุโรปยี่ห้อ TRUST

logo
featured_icon

กลุ่มเครื่องไฟฟ้าสำหรับงานทำความสะอาด 1 เช่น เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ, เครื่องออโตเมติกสำหรับงานขัดล้างทำความสะอาด, เครื่องขัดพื้น, เครื่องกวาดถนน ฯลฯ ภายใต้ยี่ห้อ Cleanatic “ คลีนเนติคส์”

logo
featured_icon

กลุ่มเครื่องไฟฟ้าสำหรับงานทำความสะอาด 2 (จากประเทศสหรัฐอเมริกา) เครื่องดูดฝุ่ น Hepa, เครื่องออโตเมติกสําหรับขัดพื้น, ซักพรม และกวาดพื้นภายใต้ยี่ห้อ TENNANT

logo
featured_icon

กลุ่มผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับงานทำความสะอาด ภายใต้ยี่ห้อ CENTIPEDE ® “ เซนติพีด”

logo
featured_icon

กลุ่มแผ่นขัดล้างทำความสะอาดและพรมดักฝุ่นอาคาร ยี่ห้อ 3M

logo
featured_icon

กลุ่มถังขยะ ที่ถูกออกแบบมาในหลายหลายรูปแบบ เพื่อรองรับทุกพื้นที่ใช้งาน

featured_icon

กลุ่มงานบริการหลังการขาย ตรวจสอบและซ่อมบำรุง (Maintenance Service)

featured_icon

กลุ่มงานบริการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านงานทำความสะอาดให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับเครื่องมืออุปกรณ์ ด้วยขั้นตอนวิธีการที่ถูกต้อง

featured_icon

การบริการขนส่งแบบทั่วไป และแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One-Stop Service

พื้นที่ครอบคลุม

บริษัททําความสะอาด

บริษัททําความสะอาด

โรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม

โรงแรม ที่พักอาศัย

โรงแรม ที่พักอาศัย

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

ร้านอาหาร

ร้านอาหาร

อาคาร สํานักงาน

อาคาร สํานักงาน

สถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า

ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า

“ ทั้งนี้ คลีนเนติคส์ ฯ ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกกลุ่ม และทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ให้ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของคลีนเนติคส์ ฯ ด้วยดีเสมอมา และในวันนี้ คลีนเนติคส์ ฯ จะมุ่งพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าและการให้บริการเพื่อส่งมอบ สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเราทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับความไว้วางใจจากท่านต่อไป ”