บริการจัดส่งสินค้า

เขตกรุงเทพและปริมณฑล:
บจก.คลีนเนติคส์ (ปท.) มีบริการจัดส่งสินค้าให้ฟรีภายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยเงื่อนไขการจัดส่งจะอยู่ที่จำนวนการซื้อ ไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท ระยะเวลาการจัดส่งไม่เกิน 3-5 วันทำการ ตามแต่ละประเภทสินค้าและพื้นที่ให้บริการ

เขตจังหวัดอื่นๆ:
ทางบริษัทฯ จะบริการจัดส่งให้กับทางบริษัทขนส่งสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน และเชื่อถือได้ในเเต่ละเขตพื้นที่ โดยค่าขนส่งสินค้าทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบได้โดยตรงกับบริษัทขนส่งนั้นๆเอง (ตามจริง)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สอบถามเราได้ที่

087-777-7272

บริการซ่อมบำรุง

บริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดทุกประเภท :
บจก.คลีนเนติคส์ (ปท.) ได้เพิ่มบริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดทุกประเภท ได้แก่ เครื่องขัดพื้น เครื่องดูดฝุ่น และเครื่องซักพรม ฯลฯ โดยทีมช่างเทคนิคเฉพาะทางที่มีความชำนาญ โดยมีขั้นตอนดังนี้ เมื่อทางบจก.คลีนเนติคส์ไปรับเครื่องที่มีปัญหามาแล้ว หลังจากนั้นทางบริษัทฯจะตรวจประเมินและทำใบเสนอราคาเพื่ขออนุมัติค่าซ่อมก่อน ภายใน 1-2 วัน และเมื่อได้รับใบอนุมัติซ่อมแล้ว ทำการซ่อมเครื่องโดยใช้ระยะเวลา 2-3 วันทำการ

087-777-7272

บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา

บจก.คลีนเนติคส์ (ปท.) มีบริการให้คำปรึกษา และตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าของเรา โดยมีผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ที่มีประสบการณ์จริง เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถนำสินค้าของเราไปใช้งานและแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป นอกจากนี้ในด้านการฝึกอบรมในงานด้านความสะอาด จะมีขั้นตอน วิธีการทางเทคนิคและการใช้เครื่องมือต่างๆ บจก.คลีนเนติคส์ (ปท.) ก็มีบริการฝึกอบรมให้กับลูกค้าที่สนใจ โดยผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์จริง เพื่อให้ปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน เพื่อความสะอาดอย่างมีคุณภาพ
พิเศษ : ฟรี! ค่าบริการตรวจสอบและประเมินความเสียหายเบื้องต้นในทุกกรณี

087-777-7272

การรับประกันสินค้า

สินค้าประเภทเครื่องไฟฟ้า:
บจก.คลีนเนติคส์ (ปท.) รับประกันมอเตอร์เป็นเวลา 1 ปี และรับประกันตัวเครื่องสูงสุด 10 ปี (โปรดดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใบรับประกัน และคู่มือการใช้งาน) โดยทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆหากมีการดัดแปลงตัวสินค้าจากมาตรฐานเดิมหรือมีการซ่อมแซมมาก่อน

สินค้าประเภทน้ำยาทำความสะอาด:
หากสินค้าไม่เหมือนตามตัวอย่างที่ตกลงกันไว้ หรือมีปัญหาเนื่องจากกระบวนการผลิต ทางบริษัทฯรับประกันคืนสินค้าให้ 100% (ภายใน 14 วัน)

สินค้าประเภทเครื่องมือทำความสะอาดชนิดอื่นๆ

รับประกันสินค้า โดยเปลี่ยนสินค้าใหม่ ภายใน 7 วัน หากตรวจสอบพบว่าปัญหาดังกล่าวมาจากการขนส่งและการผลิต โดยสามารถส่งอีเมลล์พร้อมหลักฐานและเอกสารการสั่งซื้อสินค้าจากคลีนเนติคส์ฯ มาได้ที่ อีมลล์: info@cleanatic.com และ ติดต่อเจ้าหน้าที่เบอร์ 087-777-7272

**เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการซื้อสินค้ากับ www.cleanatic.com ทางบริษัทฯ มีนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี

 • การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้าทุกครั้ง ซึ่งสามารถดูได้จากหน้ารายละเอียดสินค้า
 • บริษัทฯ มีการรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้กำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งไม่รวมวันเสาร์ – อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ อนึ่งระยะเวลาการจัดส่งอาจล่าช้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันเทศกาลต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าประเภทเครื่องมือทำความสะอาดชนิดอื่นๆ:

รับประกัน สินค้า โดยเปลี่ยนสินค้าใหม่ ภายใน 7 วัน หากตรวจสอบพบว่าปัญหาดังกล่าวมาจากการขนส่งและการผลิต โดยสามารถส่งอีเมลล์พร้อมหลักฐานและเอกสารการสั่งซื้อสินค้าจาก คลีนเนติคส์ฯบาย มาที่ E-Mail: info@cleanatic.com และ Contact Center 02-168 31 54. **เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการซื้อสินค้ากับ www.cleanatic.com ทางบริษัทฯ มีนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี
 • •การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้าทุกครั้ง ซึ่งสามารถดูได้จากหน้ารายละเอียดสินค้า
 • •บริษัทฯ มีการรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้กำหนด
 • •บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า
 • •กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • •ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ อนึ่งระยะเวลาการจัดส่งอาจล่าช้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันเทศกาลต่างๆ
 • •บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
 • •บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า