ไม้กรีดน้ำพื้น (ครบชุด)

bitcoin 380 for T-1056, 400 for T-1057
แบบ :
  • T-1056/ T-1057
ขนาด :
  • สำหรับ T-1056: 18 นิ้ว
  • สำหรับ T-1057: 24 นิ้ว
ยาว :
  • 1.5 เมตร
ติดต่อเรา