รินซ์ ไดร์ เอ็กตร้า

ผลิตภัณฑ์ช่วยให้จาน ชาม เครื่องแก้ว เมลามีนและภาชนะต่างๆ ที่ออกจากเครื่องล้างจาน แห้งได้อย่างรวดเร็ว ปราศจากคราบหรือรอยหยดน้ำ โดยไม่ต้องเช็ดด้วยผ้าซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการทำงานและพื้นที่ในการจัดเก็บภาชนะ

ทิศทางการใช้ :
  • ใช้ รินซ์ ไดร์ เอ็กตร้า โดยจ่ายผ่านเครื่องจ่ายผลิตภัณฑ์อัตโนมัติในช่วงน้ำล้างสุดท้ายของเครื่องล้างจาน เมื่อผลิตภัณฑ์ในถังหมดหรือเปลี่ยนถัง ให้นำเอาสายดูดผลิตภัณฑ์จุ่มลงในถังใหม่
ติดต่อเรา ดาวน์โหลดโบรชัวร์