ป้ายเตือน

  • น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก
  • มีข้อความสื่อสารเพื่อความปลอดภัย  2 ด้าน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ: “Caution Wet Floor/ ระวังลื่น” และ “Cleaning in progress/ กำลังทำความสะอาด”
  • สามารถพับได้ และมีที่จับ สามารถแขวนได้ เพื่อให้เคลื่อนย้ายและจัดเก็บได้สะดวก
  • สามารถวางได้บริเวณทางเดินและพื้นที่แคบ

แบบ:
  • C-5001
ขนาด:
  • 31.5 cm x 28.5 cm x 64 cm
ติดต่อเรา