• เครื่องขัดพื้น, Tennant, Nilfisk, Karcher

ประเภทของเครื่องขัด

เครื่องขัดพื้น (Floor Machine)

เครื่องขัดพื้น คือ เครื่องขัดที่มีความเร็วรอบไม่เกิน 300 rpm เป็นที่นิยมใช้ในการทำความสะอาดพื้น เนื่องจากมีข้อดีหลายอย่าง

  • ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูง และช่วยทุ่นแรงในการทำความสะอาด โดยเฉพาะในพื้นที่ขนาดใหญ่
  • สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำความสะอาด
  • สามารถทำความสะอาดได้หลากหลายพื้นผิว
  • ปลอดภัย ด้วยมีระบบเซฟตี้

เครื่องขัดพื้น สามารถแบ่งได้หลายประเภท เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน

  1. เครื่องขัดพื้น (Floor machine) สามารถใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการขัดพื้น ซักพรม การลอกแว๊กซ์พื้น การปั่นเงาพื้น และการเคลือบพื้นผิว เหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็ก
  2. เครื่องขัดพื้นพร้อมตัวถ่วงน้ำหนัก (Epicyclical renewing machine) เครื่องขัดประเภทนี้ใช้สำหรับเจียหน้าหินให้กลับมาสวยใหม่อีกครั้ง
  3. เครื่องขัดพื้นและดูดกลับอัตโนมัติ  ชนิดเดินตาม (Walk-behind Auto scrubber) เครื่องขัดพื้นอัตโนมัตินี้จะมีระบบดูดน้ำกลับหลังจากทำความสะอาด ช่วยให้การทำความสะอาดจบครบวงจรในเครื่องเดียวกัน ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ป้องกันการลื่นล้มเครื่องขัดพื้นและดูดกลับอัตโนมัติ ชนิดเดินตาม มีด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบสายไฟและแบบใช้แบตตารี

         

4. รถขัดพื้นและดูดกลับอัตโนมัติ (Ride-on Auto scrubber) รถขัดพื้นอัตโนมัตินี้จะมีระบบดูดน้ำกลับหลังจากทำความสะอาด ช่วยให้การทำความสะอาดจบครบวงจรในเครื่องเดียวกัน ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงด้วยระบบนั่งขับ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ป้องกันการลื่นล้ม เหมาะกับพื้นที่ขนาดกลางถึงใหญ่รถขัดพื้นและดูดกลับอัตโนมัติ มีด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบแบตตารีและแบบเครื่องยนต์

5. รถขัดพื้นและดูดกลับอัตโนมัติ ไร้คนขับ (Robotic Ride-on Auto scrubber) รถขัดพื้นอัตโนมัติ แบบไร้คนขับ เป็นการทำความสะอาดที่กำลังก้าวเข้ามามีบทบาท ซึ่งมีการเริ่มทดลองใช้ในต่างประเทศแล้ว โดยจะใช้ระบบ AI มาช่วย ทำให้สะดวก ประหยัด และให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดและบำรุงรักษาที่ดีขึ้น