การเลือกใช้ถังขยะให้ถูกสุขลักษณะเพื่อสุขภาพที่ดี

              ถังขยะมีประโยชน์มากมาย นอกจากประโยชน์โดยตรงคือ การรองรับของเสียแล้ว ยังช่วยปกป้องเชื้อโรค อันเกิดจากสิ่งปฏิกูลที่สะสมอยู่ภายในถัง  ช่วยให้การกำจัดขยะทำได้ง่ายขึ้น  ทำให้สถานที่ต่างๆสวยงามขึ้นเพราะมีจุดทิ้งขยะที่ชัดเจน และยังช่วยสร้างอุปนิสัยการเป็นผู้รักความสะอาดให้กับผู้คนอีกด้วย

การเลือกซื้อถังขยะนั้น ต้องการเลือกให้ถูกสุขลักษณะ  นอกจากจะทำให้การจัดการขยะทำได้ง่ายขึ้น แล้วยังเป็นการช่วยให้เชื้อโรคที่อยู่ในขยะไม่ส่งผลต่อร่างกายเรา เราทุกคนสามารถช่วยกันในการจัดการขยะได้โดยวิธีการง่ายๆที่เริ่มในครอบครัวและเริ่มจากตัวเราเอง

เริ่มจาก เลือกประเภทถังขยะให้สอดคล้องกับประเภทขยะเพื่อให้ง่ายต่อการกำจัดชิ้นส่วน  ควรมีถุงพลาสติกรองก่อนเสมอ ป้องกันการแผ่เชื้อ และสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย   หากถังขยะเกิดชำรุด แตก เสียหาย ควรเปลี่ยนใหม่ เพื่อลดอุบัติเหตุและลดแหล่งสะสมเชื้อโรค  บริเวณที่วางถังขยะต้องอยู่ในที่โล่งแจ้ง ไม่มีหญ้าขึ้น ปิด รก เพราะจะเป็นที่อาศัยของพาหะนำโรคร้ายได้  ถังขยะควรมีฝากเปิด-ปิด เพื่อปกปิดกลิ่นเหม็นจากเศษอาหาร ซึ่งควรเป็นชนิดฝากผลักจะสะดวกกว่า

สำหรับถังขยะที่ตั้งอยู่ในสถานที่สาธารณะ ควรเป็นชนิดที่มีที่เขี่ยบุหรี่เป็นฟังก์ชันเสริม เพื่อความสะอาด และป้องกันไฟไหมจากก้นบุหรี่ มีฝาปิดมิดชิด และตั้งแยกออกมาจากแหล่งขายอาหาร  อย่าปล่อยให้ขยะเต็มจนล้นถังไม่ควรพยายามยัดขยะลงในถังขยะที่เต็มแล้ว และไม่ควรวางขยะไว้นอกถังขยะแต่ควรไปหาจุดทิ้งขยะจุดใหม่  การทิ้งขยะชนิดอันตรายมีสารเคมี สารปรอทปะปนอยู่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ใส่ถุงเฉพะมัดปากถุงให้มิดชิดหรือทิ้งตามวิธีที่ระบุไว้เพื่อลดการเกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น

การเลือกถังขยะหน้าบ้าน  ต้องใส่ใจในการเลือกและใช้เป็นพิเศษเลือกถูกสุขลักษณะ เพราะไม่อย่างนั้นจะเกิดผลเสียกับสุขภาพของคนในบ้านและคนในชุมชน หลักการในการเลือกถังขยะหน้าบ้านมีดังนี้

  1. วัสดุทนทาน รองรับสิ่งปฏิกูล ๆด้ดี ทนต่อสภาพอากาศต่างๆได้ดี ไม่ชำรุดง่าย และทำความสะอาดได้สะดวก
  2. เลือกความจุที่เหมาะสม อย่ายัดขยะลงในถังจนแน่นมาก เพราะอาจทำให้ถังแตก หรือมีขยะล้นออกมาสร้างความสกปรกให้ชุมชน
  3. ต้องมีฝาเปิด-ปิด มิดชิด ป้องกันกลิ่นเหม็นลอยคลุ้ง และป้องกันสัตว์คุ้ยเขี่ยขยะ ฝาของถังขยะต้องเปิดปิดสะดวก และถังขยะตั้งอยู่ในจุดที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง
  4. ควรแยกถัง 2 ประเภทเป็นอย่างต่ำคือขยะเปียกและขยะแห้ง

 

ก่อนซื้อถังขยะเพื่อใช้งานใส่ใจสักนิดเพื่อที่ขยะที่ออกจากมือคุณจะได้ไปอยู่ในภาชนะรองรับที่เหมาะสมเป็นดารช่วยในเรื่องการจัดการขยะได้ง่ายๆโดยเริ่มจากจุดเล็กๆคือตัวคุณ