นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สินค้าในประเทศ

บริษัท คลีนเนติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand (MiT) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เพื่อรับรองว่าบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดในประเทศไทย

การรับรองสินค้า MiT คือ นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สินค้าในประเทศ ที่กำหนดให้ภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุที่ใช้เเละได้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อื่นๆของ คลีนเนติคส์ ที่ได้รับ MiT ได้ที่: https://cleanatic.com/th/