ไม้ดันฝุ่น แบบโครงพับได้ ขนาด 24 นิ้ว

bitcoin 300 for T-1049, 450 for T-1050, 500 for T-1051
แบบ:
  • T-1049/ T-1050/ T-1051
คุณสมบัติ:
  • T-1049 ไม้ดันฝุ่น แบบโครงพับได้ (เฉพาะโครงไม้)
  • T-1050 ไม้ดันฝุ่น แบบโครงพับได้ (พร้อมผ้าดันฝุ่นขาว)
  • T-1051 ไม้ดันฝุ่น แบบโครงพับได้ (พร้อมผ้าดันฝุ่นสี)
ขนาด:
  • 24 นิ้ว
ยาว:
  • 1.5 เมตร
ติดต่อเรา