แผ่นขัดสำหรับพื้นแกรนิตโต้

  • เหมาะสำหรับทั้งการดูแลประจำาวัน การทำาความสะอาดแบบล้ำลึกและ การเก็บจุดได้รวดเร็ว
  • ทำความสะอาดได้มากกว่าแผ่นทำาความสะอาดอื่นๆ ถึง 5 เท่า – สูงสุด 1000m2 สำาหรับการทำความสะอาดด้วยเครื่องขัดพื้นรอบต่ำทั่วไป และสูงสุด 10,000m2 สำาหรับการทำาความสะอาดด้วยเครื่องสครับเบอร์
  • เหมาะสำหรับพื้นผิวที่มีรูพรุนขนาดเล็กที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เช่น แกรนิตโต้ เซรามิก ดินเผา หินอ่อนและคอนกรีต
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม – ไม่ต้องใช้สารทำาความสะอาดหรือสารเคมีอื่น ๆ

ขนาด :
  • 18 นิ้ว
ความเร็วของเครื่องขัด :
  • 175-600 รอบ/นาที
ติดต่อเรา ดาวน์โหลดโบรชัวร์