เพอร์ซอล

  • ใช้ เพอร์ซอล ร่วมกับผงซักฟอกในขั้นตอนการซัก (ควรใช้ที่อุณหภูมิประมาณ 60-70°C) ตามอัตราส่วนที่แนะนำ

ทิศทางการใช้ :
  • ใช้ เพอร์ซอล ร่วมกับผงซักฟอกในขั้นตอนการซัก (ควรใช้ที่อุณหภูมิประมาณ 60-70°C) ตามอัตราส่วนที่แนะนำ
ติดต่อเรา ดาวน์โหลดโบรชัวร์