หัวไม้แฟลทม็อบไมโครไฟเบอร์พลาสติกแบบหักได้ Premium Grade (สำหรับ M-0001)

  • หัวพลาสติกแบบพับได้ Premium Grade ใช้ได้กับผ้าแฟลทม็อบไมโครไฟเบอร์ Centipede ขนาด  18 นิ้ว (M-0004, M-0005, M-0006)
  • อะไหล่สำหรับไม้แฟลทม็อบไมโครไฟเบอร์ พร้อมหัวพลาสติกแบบหักได้ Premium Grade (M-0001)

แบบ :
  • M-0002
ขนาด :
  • 18 นิ้ว (สำหรับ M-0004, M-0005, M-0006)
ติดต่อเรา