รถเข็นถังโครงเหล็ก 4ล้อ

bitcoin 1,500 for T-1101 & 1,750 for T-1102 & 2,200 for T-1103
แบบ :
  • T-1101/ T-1102/ T-1103
ขนาด :
  • T-1101 = สำหรับถัง ขนาด 16 แกลลอน
  • T-1102 = สำหรับถัง ขนาด 20 แกลลอน
  • T-1103 = สำหรับถัง ขนาด 26 แกลลอน
ติดต่อเรา