พาธเวย์

ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายไขมันและเศษอาหารที่ตกค้างในท่อน้ำทิ้งและ บ่อดักไขมัน เอนไซม์ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์จะทำการผลิตแบคทีเรียซึ่งจะเข้าย่อย สลายไขมัน เศษอาหารที่เกาะตามท่อน้ำทิ้ง ช่วยให้น้ำไหลสะดวก ลดการอุดตัน หรือน้ำเอ่อล้น ลดกลิ่นเหม็นและสิ่งสกปรกที่เกิดในท่อและท่อน้ำทิ้งได้ดี

ทิศทางการใช้ :
  • พาธเวย์ ออกแบบมาให้ใช้ได้สะดวกผ่านเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ (Automatic Dosing) อัตราส่วนการใช้งานขึ้นอยู่กับปริมาณคราบไขมัน เพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด ควรทำความสะอาดถังดักไขมันก่อนการเริ่มใช้ พาธเวย์
ติดต่อเรา ดาวน์โหลดโบรชัวร์