ผลิตภัณฑ์ล้างรถ

  • เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ผิวรถภายนอก ปลอดภัยต่อสีของรถยนต์

bitcoin 143
แบบ :
  • PCS-021
ปริมาตรสุทธิ :
  • 3.80 ลิตร
ทิศทางการใช้ :
  • ผสมน้ำ 1 ต่อ 20 –30 แล้วเช็ด
  • เช็ดหรือล้างออกด้วยน้ำสะอาด และเช็ดด้วยผ้าสะอาด
ติดต่อเรา