ผลิตภัณฑ์ล้างรถ

  • เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ผิวรถภายนอก ปลอดภัยต่อสีของรถยนต์

bitcoin 130
แบบ:
  • PCS-021
ปริมาตรสุทธิ:
  • 3.80 ลิตร
ทิศทางการใช้:
  • ผสมน้ำ 1 ต่อ 20 –30 แล้วเช็ด
  • เช็ดหรือล้างออกด้วยน้ำสะอาด และเช็ดด้วยผ้าสะอาด
ติดต่อเรา