ผลิตภัณฑ์ล้างจาน

  • เป็นผลิคภัณฑ์ล้างจาน เพื่อช่วยขจัดคราบมัน คราบอาหารและกลิ่นคาวของอาหารต่างๆ ให้สะอาด

bitcoin 121
แบบ :
  • PCS-018
ปริมาตรสุทธิ :
  • 3.80 ลิตร
ทิศทางการใช้ :
  • ผสมเท ซีซัน พีซีเอส-018 (5-10มิลลิลิตร) ลงบนฟองน้ำที่เปียก ใช้ล้างภาชนะตามปกติ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด สำหรับคราบมันล้างออกยากให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น
ติดต่อเรา