ผลิตภัณฑ์ลอกแวกซ์

  • ใช้สำหรับล้าง หรือลอกแวกซ์ที่เคลือบบนพื้นผิวกระเบี้องยาง ,ไวนิล, ไวนิลทนไฟ, กระเบี้อง,ยางมะตอย และพื้นหินชนิดต่างๆ ( เช่น หินขัด หินอ่อน เป็นต้น)

bitcoin 198
แบบ :
  • PCS-003
ปริมาตรสุทธิ :
  • 3.80 ลิตร
ทิศทางการใช้ :
  • ผสมผลิตภัณฑ์ซีซัน พีซีเอส-003 ในอัตราส่วน 1 ส่วนต่อน้ำ 4 ส่วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสกปรก และความหนาของผลิตภัณฑ์เคลือบเงาเก่า
  • เท ซีซัน พีซีเอส-003 ให้ทั่วบริเวณที่ต้องการลอกแวกซ์ ทิ้งไว้ 15 นาที (อย่าปล่อยให้ แห้ง) แล้วทำการขัดลอกแวกซ์ออก
  • หลังจากทำการขัดลอกแวกซ์ออกด้วยเครื่องขัดแล้ว ให้ทำการรีดหรือปาดน้ำออกให้หมดด้วยเครื่องดูดน้ำหรือเครืองออโต้ แล้วใช้ผ้าถูพื้นให้สะอาด รอจนกว่าพื้นแห้ง
  • ทำความสะอาดด้วยผ้าถูพื้นและน้ำ ประมาณ 2-3 ครั้งจนกว่าจะหมดคราบผลิตภัณฑ์เพ่อทำการลงแวกซ์ใหมในขั้นต่อไป
ติดต่อเรา