ผลิตภัณฑ์ปั่นเงาพื้น

  • เป็นน้ำยาที่ช่วยเพิ่มความเงางาม ให้กับพื้นที่ลงด้วยแวกซ์แล้วให้เกิดความเงางามขึ้น
  • มีส่วนผสมของแวกซ์ เพื่อเพิ่มเนื้อแวกซ์ให้กับพื้นที่มีการสึกหรอ
  • ไม่ลื่นเมื่อฉีดลงไปบนพื้น

bitcoin 220
แบบ :
  • PCS-012
ปริมาตรสุทธิ :
  • 3.80 ลิตร
ทิศทางการใช้ :
  • เทใส่กระบอกสเปร์ย และสเปร์ยลงบนพื้นแล้วจึงปั่นเงา ด้วยแผ่นขัดเครื่องปั่นเงา (โดยไม่ต้องผสมน้ำ)
ติดต่อเรา