ด้ามต่อที่กรีดกระจก (ปรับระดับได้)

bitcoin 380 for C-4005 & 500 for C-4014 & 680 for C-4006 & 680 for C-4015 & 800 for C-4010 & 1,500 for C-4011
แบบ :
  • C-4005/ C-4014/ C-4006/ C-4015/ C-4010/ C-4011
คุณสมบัติ :
  • C-4005 ด้ามต่อที่กรีดกระจก 2 ท่อน ขนาด 1.20 m.
  • C-4014 ด้ามต่อที่กรีดกระจก 2 ท่อน ขนาด 2.40m
  • C-4006 ด้ามต่อที่กรีดกระจก 2 ท่อน ขนาด 3.00m.
  • C-4015 ด้ามต่อที่กรีดกระจก 2 ท่อน ขนาด 4.50m.
  • C-4010 ด้ามต่อที่กรีดกระจก 3 ท่อน ขนาด 4.50m.
  • C-4011 ด้ามต่อที่กรีดกระจก 3 ท่อน ขนาด 6.00m.
ติดต่อเรา