กล่องบรรจุกระดาษเช็ดมือแบบม้วน ROLL HAND TOWEL

กล่องบรรจุกระดาษเช็ดมือแบบม้วน ออกแบบมาเพื่อสุขลักษณะที่ดี ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สถานประกอบการของคุณ

ติดต่อเรา ดาวน์โหลดโบรชัวร์