ข้อปฏิบัติพื้นฐานเตรียมพร้อมเปิด และ 7 กลุ่มสินค้าแนะนำสำหรับสถานประกอบการณ์