การทำความสะอาดเพื่อป้องกัน และยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค

การทำความสะอาดเพื่อ ป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อ มี 2 รูปแบบ

  1. แบบพ่นฆ่าเชื้อในอากาศ
  2. แบบเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อ

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อสำหรับการทำความสะอาดประสิทธิภาพสูง

น้ำยาทำความสะอาด, Ecolab, 3M, Diversy, Johnson

 

22 Multi-Quat Sanitizer (22 มัลติ-ควอท แซนิไทเซอร์) ผลิตภัณฑ์สาหรับฆ่าเชื้อชนิดควอทบนพื้นผิวทั่วไป สาหรับบริเวณพื้นผิวประกอบอาหารและงานแม่บ้านทั่วไป พื้นผิวโต๊ะ อุปกรณ์ต่างๆ พื้นผิวกระเบื้อง อ่างล้างมือ พื้น ผนัง และพื้นผิวโครเมียม

” ความเข้มข้นสูง เหมาะสมในการพ่นทาความสะอาดฆ่าเชื้อ เนื่องจากเป็น Food Grade มีความปลอดภัยสูง (สามารถใช้ฉีดและเช็ดทาความสะอาดยับยั้งเชื้อใน 10 นาที)”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อีเมล: info@cleanatic.com
โทร: 02-168-3154, 087-777-7272
Line ID: @cleanatic
FB: cleanatic house

www.cleanatic.com

We develop for cleaning professional.